Ziek melding


Als u uw kind ziek wilt melden, of af wilt melden om andere dringende/ niet voorziene reden (bijv. bezoek aan de huisarts) kunt u dat op de volgende 3 manieren doen
1. Door voor schooltijd (tussen 8.00-8.30 uur en tussen 12.30-13.00 uur) even naar school te bellen: 0528-271335.
2. U kunt ook aan een van u w andere kinderen een briefje meegeven voor de betreffende leerkracht
3. Zelf even binnen lopen om de ziekmelding door te geven aan de leerkracht.

Ruim van tevoren gemaakte afspraken kunt u uiterlijk 1 werkdag van tevoren, ook via e-mail of Parro aan de leerkracht van uw kind doorgeven. Uiteraard gaan we er vanuit dat u, indien mogelijk, probeert dit soort afspraken buiten de reguliere schooltijden te plannen.