Leerlingenraad 


 

De leerlingenraad is een groep enthousiaste vertegenwoordigers gekozen uit en door de leerlingen van onze school, die zich inzet voor een goede en prettige gang van zaken op de school. Elke leerling van groep 6, 7 en 8 kan zich kandidaat stellen. Uit groep 6 wordt één leerling gekozen, uit groep 7 twee leerlingen en uit groep 8 ook twee leerlingen.

De leerlingenraad is er om mee te denken, praten, overleggen, beslissen over wat er op school en in de klas gebeurt.


Onze leerlingenraad 2022-2023 bestaat uit: 
- Max en Oliwia (groep 8)
- Emma en Zuzanna (groep 7)
- Mylan (groep 6)

Waarom een leerlingenraad?


In de praktijk

Onze leerlingenraad vergadert ongeveer 1x per maand met meester Aswin over diverse zaken. Ook organiseren ze gedurende het jaar activiteiten. 
In de gang staat de ideeënbus, waar leerlingen van de school dingen kunnen aangeven die ze graag willen laten bespreken in de leerlingenraad. Dit is een vast agendapunt tijdens de vergaderingen.