Plusgroep


Samen met de scholen binnen ons cluster (OBS het Rastholt en OBS de Schuthoek) wordt er elke vrijdagochtend een plusgroep gehouden.
De plusgroep bestaat uit meer- of hoogbegaafde leerlingen uit de groepen 6 t/m 8.
De groep bestaat uit zo'n 15 leerlingen en krijgen les in vreemde talen, techniek, leren samenwerken, leren plannen en nog veel meer.