Openbaar onderwijs


Daltonschool 't Kienholt is een openbare school. Dat betekent dat iedereen zonder onderscheid naar afkomst, godsdienst, seksuele geaardheid of etniciteit welkom is. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen respecvol met elkaar en anderen omgaan. 
Wij zijn een openbare school en gaan uit van de democratische beginselen, zoals vastgelegd in de (Grond)wet en internationale verdragen.Wij stimuleren kinderen tot onafhankelijk denken en leren kinderen verdraagzaam te zijn naar anderen. Hierdoor worden zij (zelf)bewuste, actieve, en waardevolle burgers van onze samenleving.